White & Rose Wines by the Bottle - United States White

Bin Name Price
101 Pinot Gris, Acrobat, Oregon 40.00
102 Fume Blanc, Ferrari Carano, Sonoma County, California 38.00
103 Sauvignon Blanc,Trinchero, Napa Valley, California 52.00
104 Chardonnay, Estancia, Monterey County, California 40.00
105 Chardonnay, Pozzan, Russian River, California 46.00
106 Chardonnay, Sonoma Cutrer, Russian River Valley, California 54.00
107 Chardonnay, Rombauer, Napa Valley, California 82.00
109 Reiesling, J. Lohr, Montery, California 32.00